Szczeliwa dławicowe

GRAFOPAK 450
 Szczeliwo wykonane z grafitu ekspandowanego o wysokiej czystości 99%, zabezpieczone aktywnym inhibitorem przed ryzykiem korozji galwanicznej. Przeznaczone do uszczelniania pomp wirowych do wody, chemikaliów i związków ropopochodnych do 450°C, z wyjątkiem silnych utleniaczy i cieczy abrazyjnych.

 

 

GRAFOPAK 440
 Szczeliwo wykonane z grafitu ekspandowanego, impregnowane dyspersją PTFE. Posiada bardzo dobrą przewodność cieplną, niski współczynnik tarcia, świetne własności samosmarujące. Ponadto posiada większą tolerancję na zły stan dławnicy jak szczeliwo z czystego grafitu jest również mniej kruche, łatwiejsze w formowaniu i montażu.

 

INKOGRAF IGP 600
Szczeliwo z grafitu ekspandowanego o czystości 99%, zbrojone drutem ze stopu wysokoniklowego. Zabezpieczone anodą protektorową przed ryzykiem korozji galwanicznej. Stosowane przy naprawach i serwisie armatury przemysłowej i energetycznej, idealnie zastępuje pierścienie GDR formowane z czystego grafitu.
 
 

INKOGRAF HTR 650       
Szczeliwo na bazie kompozytu metalowo-grafitowego z dodatkami aktywnego inhibitora korozji oraz przeciwutleniacza. Szczeliwo przeznaczone na pierścienie zamykające dławnic zaworów i serwis armatury energetycznej o wysokich parametrach.       

TEFAPAK GRF 260       

Szczeliwo z grafitowanego PTFE. Posiada wysoką odporność chemiczną, niski współczynnik tarcia, świetne właściwości mechaniczne. Jest to miękki i plastyczny materiał, łatwy w formowaniu i pewny w montażu, przez co jest wysoko cenionym i popularnym szczeliwem o szerokim spektrum zastosowań.      

 

 

TEFAPAK PUR 200       
Białe szczeliwo wykonane z 100% pierwotnego PTFE o wysokiej czystości. Przeznaczone do uszczelnień zarówno dynamicznych jak i statycznych w warunkach higienicznych oraz do stosowania w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym. Szczeliwo posiada atest jakości zdrowotnej do 260°C zgodny z EU 10/2011.      
 

 

TEFAPAK BOL 210       

Szczeliwo wykonane z ekspandowanego PTFE, nasyconego lubrykantem w formie kompozycji specjalnych środków smarnych. Przeznaczone do uszczelniania pomp wirowych w instalacjach pracujących z niewielką ilością zanieczyszczeń i pomp wodnych.     

 

 

ARAMPAK XG 340/ZG 320       
Szczeliwa hybrydowe wykonane z grafitowanego PTFE w kombinacji z włóknem aramidowym w formie wzmacnianych naroży lub przeplatane na wskroś (splot zebra). Przeznaczone do pomp wirowych i tłokowych do cieczy o silnym oddziaływaniu dynamicznym, do mediów abrazyjnych i zanieczyszczonych cząstkami stałymi (przepompownie ścieków, systemy odwadniania i hydrotransport).    

 

 

ARAMPAK XP 310       

Szczeliwo hybrydowe do zastosowań higienicznych. Wykonane jest z czystego PTFE z narożami wzmocnionymi włóknem aramidowym. Przeznaczone jest do wykonywania uszczelnień mediów o silnym oddziaływaniu dynamicznym w warunkach higienicznych oraz wszędzie tam gdzie niedopuszczalne jest ryzyko zabrudzenie instalacji lub medium roboczego.      

 

ARAMPAK AP 300       

 Szczeliwo wykonane z ciągłych włókien aramidowych o wysokiej wytrzymałości, głęboko impregnowane dyspersją PTFE. Przeznaczone do wykonywania uszczelnień w pompach mediów najbardziej zanieczyszczonych lub krystalizujących, w przepompowniach ścieków, hydrotransporcie oraz w przemyśle spożywczym i papierniczym.      
 

 

KARBON KA 400       

Szczeliwo wykonane z przędzy na bazie włókna węglowego oraz włókna karbonizowanego z dodatkiem grafitu płatkowego jako wysokotemperaturowego środka smarnego. Wysoka zawartość węgla nadaje mu odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz dobre właściwości ślizgowe i termiczne, w wyniku tego, szczeliwo jest odporne na przegrzanie i pracę w warunkach krytycznych do 400 °C.    

  

 

KARBON KA 250       
Szczeliwo wykonane z przędzy węglowej, karbonizowanej PAN, głęboko impregnowane dyspersją PTFE. Przeznaczone do pomp wirowych i tłokowych, do cieczy  silnym oddziaływaniu dynamicznym oraz do mediów abrazyjnych i zanieczyszczonych cząstkami stałymi.      

 

 

KARBON XR 640       

Szczeliwo wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego i grafitu elastycznego o wysokiej czystości. Składa się niemal z czystego węgla o strukturze planarnej i włóknistej. Posiada dużą odporność chemiczną i termiczną, przy tym dobre właściwości ślizgowe oraz odporność na zatarcia i zapiekanie się, w środowisku redukcyjnym nawet do 2000°C.    

 


 

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.

Mark Twain